SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Aktuality

ODDÍLY PLEMENNÉ KNIHY BAROKNÍ PINTO

 

Na základě četných dotazů upřesňujeme podmínky zápisu do jednotlivých oddílů plemenné knihy.  Ne každý strakatý kůň je Barokní Pinto! 

 Základní informace  o zařazování  koní do plemenné knihy Barokní pinto :

 

 1) Podle procenta  fríské/cizí krve  a zbarvení se koně dělí do tří typů:

Typ naleznete v levé horní části rodokmenu "TYPE".

Procento cizí krve  v pravé horní části rodokmenu " % VREEMD BLOED"

 

TYP BP - hřebci a klisny typu "barokní pinto"  musí být černobíle strakatí a mít maximálně 62,5% cizí krve (tj. minimálně 37,5% fríské krve)

                

TYP FB -  hřebci a klisny typu "fríská krev"   musí mít maximálně 62,5% cizí krve (tj. minimálně 37,5% fríské krve), povoleny jsou všechny barvy.

                 

 TYP XX  - hřebci a klisny typu "ostatní" (teplokrevník) mají  více než  62,5% cizí krve (tj. méně než 37,5% fríské krve),  povoleny jsou všechny barvy.

 

V rámci šlechtitelského programu jsou nejvhodnější „cizí“ nebo „ostatní“  krví teplokrevníci a koně teplokrevného typu.         

    


2) Podle původu se koně zařazují do registrů: 

Registr je uveden v levém horním rohu.

Plemenná kniha rozeznává 4 registry od nejnižšího po nejvyšší:

Pomocná PK 1 (Voorboek 1) : zde jsou zapsáni koně bez prokázaného původu, kteří odpovídají požadovanému typu

Pomocná PK 2 (Voorboek 2): zde jsou zapsáni koně, jejichž oba rodiče jsou známi a odpovídají požadovanému typu

Pomocná PK 3 (Voorboek 3): zde jsou zapsáni koně, u nichž jsou známi rodiče i prarodiče a zapisují se sem také hříbata, po neuznaných hřebcích. Koně musí odpovídat požadovanému typu.

                                                     

Hříběcí kniha (Veulenboek) je řádným oddílem hlavní plemenné knihy.  Do  hříběcí plemenné knihy je kůň zapsán v okamžiku,

kdy je načipován nebo zaregistrován a je doložen jeho třígenerační původ (rodiče, prarodiče, praprarodiče).

Otcem hříběte musí být uznaný nebo licentovaný plemeník plemenné knihy  Barokní  Pinto.

Klisny, které úspěšně projdou v dospělosti svodem postoupí do dalšího oddílu hlavní plemenné knihy Stamboek.

 Rovněž  licentovaní hřebci jsou zapsáni do Stamboek.

Valaši mohou být rovněž předvedeni na svodech a zapisují do knihy valachů Ruinenboek.

  

3) Výsledek svodu pak určuje vlastní kvalitu koně

 

Na svodu kůň získává body za krok, klus, cval, plemenný typ, konstituci  a stavbu končetin.  Výsledky se zapisují do rodokmenu.

 

Podle výsledku se uděluje první, druhá a třetí prémie a titul Ster (Hvězda).  Nejlepším klisnám se navrhuje titul Elite.

 

 A) Svod klisen do Stamboek

 

Na svodu se posuzují tříleté a starší klisny. Minimální KVH je 153 cm. Po zápis do Plemenné knihy klisen Stamboek je nutné, aby klisna dosáhla při svodu alespoň 36 bodů s maximálně jednou nedostatečnou známkou za základní chody ( známka nižší než 5).

Titul Ster s 2. prémií získá klisna, pokud dosáhne nejméně 40 bodů bez nedostatečné známky za základní chody.

Titul Ster s 1. prémií získá klisna, pokud dosáhne nejméně 42 bodů bez nedostatečné známky za základní chody.  Minimální KVH  je 155 cm.

Návrh na titul Elite získá klisna, pokud dosáhne nejméně 44 bodů bez nedostatečné známky za základní chody. Minimální KVH  je 158 cm. Pokud klisna úspěšně složí výkonnostní zkoušky IBOP, je jí titul Elite definitivně potvrzen.

 

 B) Svod hříbat a mladých koní

 

 Hříbata a mladí koně mohou na svodech získat prémie.

1. prémii obdrží hříbě nebo mladý kůň při dosažení alespoň 42 bodů a jednotlivými známkami ne nižšími než 5,5 bodu.

2. prémii obdrží  hříbě nebo mladý kůň při dosažení alespoň 40 bodů a jednotlivými známkami ne nižšími než 5,5 bodu.

3. prémii obdrží hříbě nebo mladý kůň při dosažení alespoň 36 bodů a pouze 1 jednotlivou známkou nižší než 5.

Bez prémie zůstává hříbě nebo mladý kůň, kteří dosáhnou méně než 36 bodů s více než 2 nedostatečnými známkami.  

 

 C) Svod hřebců

 

Titul Ster  získá hřebec, pokud dosáhne nejméně 40 bodů bez nedostatečné známky za základní chody. Minimálni KVH 155cm. 

Titul Ster  a povolení k chovu  získá hřebec, který dosáhne nejméně 42 bodů bez nedostatečné známky za základní chody. Minimálni KVH 158cm.

K zisku licence plemeníka  je nutné, aby hřebec získal na svodu alespoň 44 bodů bez nedostatečných známek za základní chody. Minimální KVH  je 160 cm.

U hřebců se navíc posuzuje kvalita původu a zdravotní stav.

Hřebci musí během 3 let složit výkonnostní zkoušky IBOP  a projít testací potomstva, jinak je jim licence odebrána. Rozhodnutím rady plemenné knihy může být licence prodloužena, pozastavena nebo  odebrána.  Po posouzení 20 potomků může být licence udělena doživotně.

 

D) Zkoušky IBOP  

 Výsledky výkonnostních zkoušek se zapisují rovněž do rodokmenu.

 

4) Tituly získané mimo svod

 Mimo svod  mohou koně získat titul Preferent za kvalitu potomstva a titul Sport za sportovní výsledky.

5) Plemenná hodnota.

Plemenná hodnota jednotlivých koní je dána jejich vlastní kvalitou a kvalitou rodokmenu ( předků, ale i potomků). 

6) Původ každého zapsaného hříběte se ověřuje DNA testem   - číslo ověření paternity je uvedeno v pravém dolním rohu rodokmenu.

 

 7) Vzor rodokmenu:

Klisna s částečným původem, PPK2 - typ BP , neznámí předci se označují "Onbekend". Starší typ rodokmenu.

 

 

*

Vzor rodokmenu z hříběcí knihy Veulenboek typ BP. Starší typ rodokmenu.

*

Nové rodokmeny od roku 2017 jsou pro sekci BP - oranžové, pro sekci FB a XX  - modré.

 

25.09.2017

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek