SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

SCHKBP

III. Valná hromada SCHKBP 2015

 

Valná hromada SCHKBP proběhla 8.3.2015 v Humpolci

 

Program: 

 1)      Zpráva o činnosti za rok 2014

 SCHKBP má již  stabilní členskou základu, informovanost členů je zajišťována pomocí webových stránek, facebookových stránek a e-mailovou komunikací. Výrazně se zlepšila i komunikace s BPS v Holandsku a nové doklady a AES průkazy jsou vydávány bez průtahů. Bohužel z důvodu malého počtu přihlášených koní nebylo možné uspořádat svod.

 2)      Zpráva o hospodaření za rok 2014

VH schválila stav pokladen,  stav účtu a uzávěrku za rok 2014. 

 3)      Rozpočet na rok 2015

VH schválila rozpočet na rok  2015.  Doklady koní budou vyřizovány oproti platbám, všechny volné prostředky budou použity k uspořádání svodu. 

 4)      Členské poplatky, zápisné  a poplatky plemenné knize na rok 2015

VH schválila ceník pro rok 2015

 5)      Volba člena výboru

Výbor opustila Jiřina Roudnická a  Hana Poláčková 

Novými členy výboru byly zvoleny Anna Reinbergerová a Petra Holubová

 8)      Aktuální změny v pravidlech BPS

- účastníci VH byli seznámeni s nejdůležitějšími změnami, ty budou postupně zapracovány do materiálů zveřejněných na webu

 9)      Svod 2015 

- schválen termín 3-4.10.2015 , náhradní 12-13.9.2015

- místo a poplatky stanoví výbor dle počtu předběžně přihlášených koní

- uzávěrka přihlášek a plateb musí být 6 týdnů předem

- svod bude mít svůj rozpočet ( jednodenní 50tis, dvoudenní 75tis) a budou na něj použity případně i  volné prostředky z účtu

10)      Koncepce činnosti na rok 2015

- zásadní akcí bude uspořádání svodu,  vyřizování dokladů 

11)      Propagace a prezentace koní

- webové stránky a facebook budou pravidelně aktualizovány

12)      Ostatní témata, přednášky a diskuse

 - licentovaní hřebci pro rok 2015 - byly probrány možnosti připuštění klisen hřebci dostupnými v ČR

 -  nové doklady pro koně BP - účastníkům VH byly prezentovány nové doklady pro koně a bylo vysvětleno , co je třeba zaslat pro jejich vydání a jak vyplnit potřebné formuláře

16.02.2015

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek