SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

SCHKBP

V. Valná hromada SCHKBP 2017

Valná hromada členů proběhla dne 22.4.2017 ve Vestci u Prahy  

 

Program Valné hromady:

 

 1)      Zpráva o činnosti SCHKBP za rok 2016

 2)      Zpráva o hospodaření SCHKBP za rok 2016 - schváleno

 3)      Rozpočet  a plán činnosti SCHKBP na rok 2017 - schváleno

 4)      Členské poplatky, zápisné  a poplatky plemenné knize na rok 2017 - schváleno

 

 5)      Volby

          - do výboru znovu zvolena MVDr. Gabriela Jašurková Mikutová

          - do výboru zvolena Anna Szturcová místo  P. Holubové

          - do Revizní komise znovu zvolen Jiří Glatt

          - do RPK znovu zvolena Anna Reinbergerová a MVDr. Gabriela Jašurková Mikutová

 

 8)      Aktuální změny v pravidlech BPS

          - projednány změny ohledně testace plemenných hřebců na hydrocephalus             

          - probíhá plošné ověřování DNA u všech registrovaných hříbat

          - zrušeno testování kvality spermatu hřebců

          - zvýšeny poplatky za udělení licence hřebcům

 

 9)      Svod 2017 - termín, místo konání, poplatky

          - schválen dvoudenní svod  7.-8.10.2017  Čechy a Morava

          - svod se bude konat i při nižší účasti než 40 koní

          - byl schválen snížený poplatek za svod hříbat

                

10)      Licentovaní hřebci pro rok 2017

            HPK :

Allard (zapůjčen do ČR ještě na sezónu 2017) , Gerrit, Jurre, Special Coloured , mražené sperma  Ceasar, Bellman

            PPK :

Možno zaregistrovat hříbata například po Bernstein , Lupo, Swiss Colour, Blackfire, Oso Hermes, Dragon Mist  a další. 

            

11)      Informace ohledně registrace hříbat

           - vyřízení dokladů v zahraničí trvá 3 měsíce 

           - podklady pro registraci hříbat musí být zaslány na svaz nejpozději do 31.října

           - při pozdní registraci bude provedeno ověření DNA na náklady chovatele 

           - při registraci je třeba dodržet aktuální pokyny, registrace chodí neúplné a s                         chybami

           - k novým čipům je potřeba aplikátor 

 

12)      Ostatní témata a diskuse 

           -  RPK byla pověřena vybrat vhodné koně k předvedení plemene na výstavách v Lysé nad Labem a  nebo Pardubicích.  SCHKBP  přispěje majiteli koně 6,-/km a 2000,- na prezentaci.

       

 

24.03.2017

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek