SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Svody

Pravidla pro předvedení koní na svodu 2018

 

HŘÍBATA

 

Svod se skládá z jednoho kola (posouzení). Hříbě se posuzuje s  matkou. Při posouzení exteriéru by mělo umět chvíli stát vedle matky na vodítku a pro posouzení kroku by se mělo nechat  vodit na vodítku za matkou nebo vedle matky (u jejího pravého boku, aby nestínila rozhodčím). Klus a cval na obě ruce se posuzuje ve volnosti s matkou, pohyb a směr je řízen nahaněčem s lonžovacím bičem. 

 

MLADÍ KONĚ

 

Svod se skládá z jednoho kola (posouzení) . Při posouzení exteriéru musí kůň stát v zootechnickém postoji, pro posouzení kroku se vede na vodítku ( většinou trojúhelník od rozhodčích , pak po krátké stěně a zpět k rozhodčím). Následuje posouzení klusu a cvalu na obě ruce ve volnosti, pohyb a směr je řízen nahaněčem s lonžovacím bičem.  

 

KLISNY, HŘEBCI, VALAŠI  od 3 let

 

Svod se skládá ze dvou kol.

1) Posouzení exteriéru, kroku a klusu na tvrdém povrchu.  Při posouzení exteriéru musí kůň stát v zootechnickém postoji, pro posouzení kroku se vede na vodítku ( rovně od rozhodčích   a zpět k rozhodčím). Následuje stejným způsobem posouzení klusu. Klus nemusí být rychlý, důraz je kladen spíše na zjištění pravidelnosti pohybu. Během prvního kola je změřena KVH a odebrán vzorek DNA. Minimální KVH 153cm, min. KVH na titul STER 155cm, min. KVH na titul ELITE 158cm

2) Posouzení exteriéru a pohybu v předvadišti ( hala/jízdárna). Pro posouzení exteriéru je kůň v postoji, pro posouzení kroku se kůň vede na vodítku ( většinou trojúhelník od rozhodčích , pak po krátké stěně a zpět k rozhodčím). Následuje posouzení klusu a cvalu na obě ruce ve volnosti, pohyb a směr je řízen nahaněčem s lonžovacím bičem. Posouzení je ukončeno na pokyn rozhodčích a majitel koně opět připne na vodítko. 

 

HŘEBCI K LICENTACI

 

Svod se skládá ze tří kol.

1) Posouzení exteriéru (plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin) , kroku a klusu na tvrdém povrchu.  Při posouzení exteriéru musí kůň stát v zootechnickém postoji, pro posouzení kroku se vede na vodítku ( rovně od rozhodčích   a zpět k rozhodčím). Následuje stejným způsobem posouzení klusu. Klus nemusí být rychlý, důraz je kladen spíše na zjištění pravidelnosti a techniky  pohybuDo druhého kola postupují pouze hřebci s korektním exteriérem a pravidelným pohybem. Během prvního kola je hřebci vystaven lineární popis, změřena KVH a odebrán vzorek DNA. 

 

2) Posouzení exteriéru a pohybu v předvadišti ( hala/jízdárna). Pro posouzení exteriéru je kůň v postoji, pro posouzení kroku se kůň vede na vodítku ( většinou trojúhelník od rozhodčích , pak po krátké stěně a zpět k rozhodčím). Následuje posouzení klusu a cvalu na obě ruce ve volnosti, pohyb a směr je řízen nahaněčem s lonžovacím bičem. Posouzení je ukončeno na pokyn rozhodčích a majitel koně opět připne na vodítko. Hřebci, kteří získají dostatečný počet bodů pro zisk titulu Ster, ale nikoli pro uchovnění, nepostupují do třetího kola. Ostatní musí podstoupit veterinární prohlídku.

Licentační komise rozhodne o postupu hřebce do třetího kola na základě následujících kritérií:

  1. Posouzení exteriéru , kroku a klusu během prvního kola
  2. Posouzení exteriéru a základních chodů během druhého kola
  3. Původ (plemenná hodnota)
  4. KVH (tříletí hřebci musí mít nejméně 158 cm pro povolení k chovu a min. 160 cm pro licentaci)
  5. Veterinární vyšetření u hřebců, kteří postoupili do třetího kola

3)  Třetí kolo spočívá v posouzení hřebce na ruce. Hřebci se předvádějí v předvadišti v postoji, kroku a klusu. Krok je většinou předváděn v trojúhelníku od rozhodčích , pak po krátké stěně a zpět k rozhodčím. Klus podobně nebo na celém předvadišti. Komise určí, kteří hřebci budou uchovněni a mohou být zapsáni do Hlavní plemenné knihy nebo obdrží titul Ster a oprávnění k připouštění. Při rozhodování se berou v úvahu následující kritéria.

  1. Posouzení během prvního a druhého kola (včetně veterinárního vyšetření)
  2. Posouzení exteriéru a základních chodů během třetího kola
  3. Původ (plemenná hodnota)

 

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY POD SEDLEM 

 

Povinné cviky:

Na levou ruku

3 x přechod krok – klus

v kroku alespoň jednou velký kruh v pracovním tempu a alespoň polovinu velkého kruhu v prodlouženém kroku

3 x přechod klus – krok

v klusu alespoň 1 x vlnovka o těch obloucích

velký kruh v pracovním klusu, poté alespoň jednou velký kruh a nechat vytáhnout otěže

2 x přechod klus – cval

v pracovním cvalu velký kruh, ve středním cvalu velký kruh

2 x přechod cval – klus

alespoň 1 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

Na pravou ruku

3 x přechod krok – klus

v kroku alespoň jednou velký kruh v pracovním tempu a alespoň polovinu velkého kruhu v prodlouženém kroku

3 x přechod klus – krok

v klusu alespoň 1 x vlnovka o těch obloucích

velký kruh v pracovním klusu, poté alespoň jednou velký kruh a nechat vytáhnout otěže

2 x přechod klus – cval                                                            

v pracovním cvalu velký kruh, ve středním cvalu velký kruh

2 x přechod cval – klus

alespoň 1 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

 

Po splnění všech cviků přijet do X, zastavit, pozdravit.

Prosíme účastníky , aby předvedení nebylo příliš dlouhé. Cviky mohou být provedeny za sebou , např. dva přechody na jedné stěně. Využít a upravit lze například některou drezurní úlohu stupně Z. 

 

 

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY V ZÁPŘEŽI

 

Povinné cviky:

Na levou ruku:

3 x přechod krok – klus

v pracovním kroku nejméně 1 x velký kruh a nejméně polovinu velkého kruhu v prodlouženém kroku

3 x přechod klus – krok

nejméně 1 x vlnovka o třech obloucích v klusu

velký kruh v pracovním klusu, poté velký kruh a nechat koni vytáhnout krk

2 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

Na pravou ruku:

3 x přechod krok – klus

v pracovním kroku nejméně 1 x velký kruh a nejméně polovinu velkého kruhu v prodlouženém kroku

3 x přechod klus – krok

nejméně 1 x vlnovka o třech obloucích v klusu

velký kruh v pracovním klusu, poté velký kruh a nechat koni vytáhnout krk

2 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

 

Po splnění všech cviků přijet do X, zastavit, pozdravit.

Prosíme účastníky , aby předvedení nebylo příliš dlouhé. Cviky mohou být provedeny za sebou , např. dva přechody na jedné stěně.

18.07.2018

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek