SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Svody

Příprava koní na svod a informace z pravidel 2018

 

OBLEČENÍ VODIČŮ:

Osoby, které předvádějí koně, musí mít bílou košili s vázankou a černé kalhoty. Vhodná je bílá sportovní obuv. Na oblečení nesmí být jiné logo než BPS. 

 

SVOD HŘÍBAT

Hříbě je na svodu ohodnoceno prémií (první, druhou nebo třetí dle kvality).

Výcvik hříběte na svod:

U hříběte je dobré zvládnout vodění na ohlávce, dále následování matky ve volnosti v kroku a klusu po jejím pravém boku (klisna je vedena na vnější straně a hříbě uvnitř předvadiště, aby ho inspektoři viděli) a hlavně nácvik klidného postoje vedle matky při posouzení. Hříbě se nedá více trénovat a proto  předvádí své přirozené vlohy. 

Předvádí se ve dvou – vodič a pohaněč.

Úprava:

Chovatel může zkrátit dlouhé chlupy z uší a pod bradou. Předvádí se pokud možno čistá a vykartáčovaná hříbata s upravenými kopýtky. Samozřejmostí je pěkná ohlávka ( nejlépe bílá nebo černá, dobře padnoucí). Hříbě doprovází vždy matka, která by měla být dobře upravená. Matka je předváděna na uzdečce, kde má připevněno startovní číslo hříběte.

SVOD MLADÝCH KONÍ

Na svodu lze předvést 1 - 2 leté klisny, hřebce a valachy  a získat prémii(první, druhou nebo třetí dle kvality).

Trénink:

Mladí koně by se neměli moc trénovat a měli by předvést přirozené chody. Měli by být ve výborné výživné kondici (je dobré podle potřeby přikrmit jádrem a  nezapomenout na odčervení), dobře vyčistit a upravit ( zastříhnout chlupy vyčnívající z uší a pod bradou, vykartáčovat, upravit kopyta.

Důležité je  dobře nacvičit postoj, vodění v kroku (případně i pomalém klusu) a reakci na pobízení ve volnosti ( naklusání, nacválání, změna směru). Předvádí se nejlépe na bílé nebo černé výstavní ohlávce, nervóznější koně na ohlávce se stahovacím  řetízkem. Tam, kde je to vhodné z bezpečnostních důvodů ( např. 2 letí hřebci) lze použít uzdečku s udidlem.

 

SVOD DOSPĚLÝCH KONÍ

Pro tříleté a starší koně je svod velmi důležitý. Klisny a valaši mohou získat prémie a bojují o titul Ster a Elite. Hřebci mohou získat rovněž titul Ster. Získané ohodnocení zvyšuje hodnotu koně samotného, ale i jeho matky a otce.

Předvádí se povinně na uzdečce  s udidlem ( většinou bez nánosníku).  Uzdečka může být dle uvážení bílá, černá , tmavě hnědá, ale hlavně pěkná a koni dobře padnoucí. Na uzdečce musí být upevněno startovní číslo. Dobré je vodítko s řetízkem pro lepší kontrolu koně. 

 

Jednou z důležitých věcí je hned na začátku přípravy zkontrolovat a upravit kopyta, podkování není povinné, ale některým koním může prospět (zlepšení chodů, srovnání nepravidelností..).  Dále je potřeba zkontrolovat stav končetin a případné problémy včas řešit s veterinářem. Nohy by měli ideálně být suché s viditelnými obrysy kostí a šlach, klouby bez náplně.  Stav končetin je součástí výsledného hodnocení. Jizvy po úrazech nejsou většinou hodnoceny jako vada. 

Mírná nadváha je vždy lepší než sebemenší podváha. Špatný výživný stav se negativně odrazí při tréninku i při hodnocení na svodu. Krmná dávky by tedy měla být před svodem upravena tak, aby byl kůň v ideální kondici , dobře osvalený a plný energie.

Trénink:  

Kůň musí naprosto respektovat člověka. Je třeba nacvičit zootechnický postoj, v kterém kůň musí setrvat i několik minut, a klidný krok a  klus na vodítku. Ve volnosti by měl kůň reagovat na pobídky na naklusání, nacválání a změny směru.

Pro zlepšení osvalení je vhodné koně pravidelně lonžovat v klusu. Dbát i na pohodu koně a správné uvolnění.

Úprava exteriéru:

K základní úpravě exteriéru patří oholení brady ( dolní čelisti) a vyčnívajících chlupů z uší, zadních linií končetin – mimo rousů na spěnkovém kloubu a úprava ocasu.  Jde o to, aby hlava vypadala velmi elegantně a aby se opticky zjemnily a prodloužily končetiny.  Ocas je třeba mírně zkrátit, aby si do něj kůň nešlápl a nevytrhl si část žíní. Ohon a hřívu před svodem umýt a dobře pročesat.

 Koně v sekci XX ( 0% až  37,5% fríské krve)  mohou mít hřívu zkrácenou, protrhanou nebo zapletenou, protrhaný a zkrácený hon, oholené rousy. Koně barokní pinto nebo s více než 37,5% fríské krve nesmí mít oholené rousy a hříva musí být volně rozpuštěná, ohon lze pouze zarovnat.

 

 

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY:

 

K výkonnostním zkouškám nastupuje kůň a jezdec ( vozataj) s korektní výstrojí a úborem odpovídajícím pravidlům ČJF pro základní stupeň vybrané disciplíny.

Výkonnostních zkoušek se může zúčastnit každý kůň 4-letý a starší. Známky za základní chody dosažené na svodu mohou být změněny na základě výsledků zkoušky.

Pokud například kůň dosáhne při svodu známky 6 za krok a při zkoušce  6,5, kůň obdrží 0,5 prémiového bodu. Tento systém platí shodně za klus i cval. Podmínkou je, že je zkouška úspěšně splněna (tj. nejméně 60 bodů za drezuru pod sedlem nebo 45 bodů za drezuru v zápřeži). Díky prémiovým bodům získaným na základě úspěšně dokončené zkoušky může být koni udělen titul Ster.

Pokud kůň obdrží při zkoušce nižší známky za základní chody než při svodu, zůstávají v platnosti výsledky získané na svodu. Počet bodů včetně případných prémiových bodů je uveden na osvědčení o absolvování svodu.

Tyto podmínky platí pro následující tituly: zápis do plemené knihy, Ster s 2. prémií, Ster s 1. prémií a Elite.

Systém prémiových bodů se nevztahuje na výběr hřebců.

 

VÝBĚR HŘEBCŮ DO PLEMENITBY:

 

Hřebci by měli být předvedení v nejlepší možné kondici. Předvádí se na pěkné uzdečce ( ideálně černá nebo bílá bez nánosníku) a na vodítku s řetízkem. Předvedení na ohlávce , bezudidlové uzdečce a pod. není povoleno. Úprava hřebců je shodná s ostatními koňmi viz. výše. 

Plemenná kniha BP registruje plemeníky ve třech typech:

  • Hřebci BP – hřebci BAROKNÍ PINTO s minimálním podílem 37,5 % fríské krve, černobíle strakatí.
  • Hřebci XX – hřebci TEPLOKREVNÍ bez podílu fríské krve nebo s méně než 37,5% fríské krve
  • Hřebci FB – HŘEBCI FRÍŠTÍ NEBO S FRÍSKOU KRVÍ  tj. jednobarevní nebo jinak, než černobíle strakatí  hřebci s podílem fríské krve min. 37,5%

K uchovnění hřebce je nutné, aby  získal na svodu alespoň 44 bodů bez nedostatečných známek za základní chody. Minimální KVH je 160 cm.

Pokud hřebec získá na svodu více než 42 bodů a méně než 44 bodů bez nedostatečných známek za základní chody, obdrží hřebec titul Ster a povolení k chovu. Minimální KVH je 158 cm.

Hřebec nesmí mít žádné dědičné vady. Během svodu (mezi druhým a třetím posouzením) bude hřebec klinicky vyšetřen.

Uchovnění hřebci i hřebci s oprávněním k připouštění musí do 3 let od data uchovnění úspěšně splnit základní výkonnostní zkoušky. Dále musí být posouzeno nejméně 20 jejich potomků, kteří by měli dosáhnout výsledků na svodech průměrně alespoň 40 bodů. Po třech letech vyhodnotí komise Rady plemenné knihy  výsledky potomstva  a doporučí hřebci licenci či povolení  ponechat, odebrat, prodloužit testaci (pokud není posouzen dostatečný počet potomků, ale průměrné výsledky u posouzené části jsou vyšší než 40 bodů) nebo pozdržet (pokud není posouzen dostatečný počet potomků a průměrné výsledky u posouzené části jsou nižší než 40 bodů).

Hřebci typu BP a FB zapsaní do Hlavní plemenné knihy hřebců s licencí nebo oprávněním k připouštění musí při uchovnění přijmout nové jméno. Vlastní přídomky nejsou povoleny. Nové jméno je doplněno přídomkem BP a číslem (např. Bonte Piet BP01). Uchovnění hřebci v typu XX si mohou původní jméno ponechat.

 

18.07.2018

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek